رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس قوه قضائیه: بزودی بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع الخروجی‌ها صادر می‌شود

رئیس قوه قضائیه: بزودی بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع الخروجی‌ها صادر می‌شود برخی دستگاهها مثل سازمان مالیاتی و بانکها هنوز بدون اطلاع رسانی مناسب افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند. بزودی بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع الخروجی‌ها صادر می‌شود. سازمان بازرسی و دادستان کل کشور و دادسرای قضات ملزم به نظارت بر اجرای بخشنامه و برخورد با خاطیان هستند. […]

رئیس قوه قضائیه: بزودی بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع الخروجی‌ها صادر می‌شود

برخی دستگاهها مثل سازمان مالیاتی و بانکها هنوز بدون اطلاع رسانی مناسب افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند.

بزودی بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع الخروجی‌ها صادر می‌شود.

سازمان بازرسی و دادستان کل کشور و دادسرای قضات ملزم به نظارت بر اجرای بخشنامه و برخورد با خاطیان هستند.

معاونت حقوقی اصلاح قانون مربوط به ممنوع‌الخروجی‌ها را بررسی کند تا درصورت نیاز موضوع از طریق مجلس پیگیری شود./میزان