رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدراعظم جدید اتریش سوگند یاد کرد

صدراعظم جدید اتریش سوگند یاد کرد «الکساندر شالنبرگ» وزیر خارجه اتریش در حضور رئیس‌جمهور این کشور سوگند یاد کرد. «مایکل لینهارت» سفیر اتریش در فرانسه نیز به‌عنوان وزیر خارجه جدید این کشور انتخاب شد.

صدراعظم جدید اتریش سوگند یاد کرد

«الکساندر شالنبرگ» وزیر خارجه اتریش در حضور رئیس‌جمهور این کشور سوگند یاد کرد.

«مایکل لینهارت» سفیر اتریش در فرانسه نیز به‌عنوان وزیر خارجه جدید این کشور انتخاب شد.