رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جدول ظرفیت های تکمیل نشده رشته محل های آزمون پذیرش دستیار تخصصی مورد تایید مرکز سنجش آموزش پزشکی نمی باشد.

جدول ظرفیت های تکمیل نشده رشته محل های آزمون پذیرش دستیار تخصصی مورد تایید مرکز سنجش آموزش پزشکی نمی باشد. اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی: پس از اعلام نتایج نهایی آزمون در شبکه های مجازی، جدولی توسط بعضی از موسسات آموزشی به اشتباه به عنوان ظرفیت های تکمیل نشده رشته محل های این دوره منتشر […]

جدول ظرفیت های تکمیل نشده رشته محل های آزمون پذیرش دستیار تخصصی مورد تایید مرکز سنجش آموزش پزشکی نمی باشد.

اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی:

پس از اعلام نتایج نهایی آزمون در شبکه های مجازی، جدولی توسط بعضی از موسسات آموزشی به اشتباه به عنوان ظرفیت های تکمیل نشده رشته محل های این دوره منتشر شده است که اطلاعات موجود در این جدول صحیح نیست و مورد تایید مرکز سنجش آموزش پزشکی نمی باشد.

به عنوان مثال در این دوره کلیه ظرفیت ها در رشته بیماریهای قلب و عروق تکمیل شده و ظرفیت خالی وجود ندارد.

داوطلبان گرامی جهت آگاهی از قوانین و اطلاعات معتبر صرفاٌ به پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.irمراجعه نمایید.