رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در حکمی از سوی جبلی؛معاون برون مرزی صداوسیما منصوب شد

در حکمی از سوی جبلی؛معاون برون مرزی صداوسیما منصوب شد احمد نوروزی با حکم رییس سازمان صداو سیما به سمت «معاون برون مرزی این سازمان منصوب شد.

در حکمی از سوی جبلی؛معاون برون مرزی صداوسیما منصوب شد

احمد نوروزی با حکم رییس سازمان صداو سیما به سمت «معاون برون مرزی این سازمان منصوب شد.