رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: راه‌اندازی شبکه‌ملی اطلاعات یک ضرورت است

رئیسی: راه‌اندازی شبکه‌ملی اطلاعات یک ضرورت است رئیس‌جمهور در شورای عالی فضای مجازی: شورای عالی فضای مجازی برای جبران عقب ماندگی‌ها باید فعال‌تر شود. تشکیل دولت هوشمند برای رفاه مردم و تسهیل انجام امور مردم آنان ضروری است. تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات یک ضرورت است.

رئیسی: راه‌اندازی شبکه‌ملی اطلاعات یک ضرورت است

رئیس‌جمهور در شورای عالی فضای مجازی:
شورای عالی فضای مجازی برای جبران عقب ماندگی‌ها باید فعال‌تر شود.

تشکیل دولت هوشمند برای رفاه مردم و تسهیل انجام امور مردم آنان ضروری است.

تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات یک ضرورت است.