رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با موافقت نمایندگان؛ سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون پروانه وکالت نخواهد شد

با موافقت نمایندگان؛ سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون پروانه وکالت نخواهد شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار موافقت کردند که سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون پروانه وکالت نشود. این طرح با ۱۴۰ رأی موافق از میان ۲۲۱ نماینده […]

با موافقت نمایندگان؛ سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون پروانه وکالت نخواهد شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار موافقت کردند که سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون پروانه وکالت نشود.

این طرح با ۱۴۰ رأی موافق از میان ۲۲۱ نماینده حاضر تصویب شد.