رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتکار ۱۸ میلیارد تومان داروی کرونا در یکی از بیمارستان‌های تهران برای فروش در بازار آزاد

احتکار ۱۸ میلیارد تومان داروی کرونا در یکی از بیمارستان‌های تهران برای فروش در بازار آزاد رئیس سازمان بازرسی کل کشور: در حوزه داروهای کرونا در یکی از بیمارستان‌های تهران، ۱۸ میلیارد تومان دارویی که قصد فروش آنرا به بازار آزاد داشتند کشف کردیم./صداوسیما

احتکار ۱۸ میلیارد تومان داروی کرونا در یکی از بیمارستان‌های تهران برای فروش در بازار آزاد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
در حوزه داروهای کرونا در یکی از بیمارستان‌های تهران، ۱۸ میلیارد تومان دارویی که قصد فروش آنرا به بازار آزاد داشتند کشف کردیم./صداوسیما