رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تجمع علیه واکسن کرونا روبروى مجلس

تجمع علیه واکسن کرونا روبروى مجلس در شرايطى كه وزارت بهداشت بارها اعلام كرده كه خطر بروز پيك ششم كرونا وجود دارد و تمامى افراد بايد واكسيناسيون را انجام دهند، عده اى محدود در مقابله با اين اتفاق روبروى مجلس حضور يافتند.

تجمع علیه واکسن کرونا روبروى مجلس

در شرايطى كه وزارت بهداشت بارها اعلام كرده كه خطر بروز پيك ششم كرونا وجود دارد و تمامى افراد بايد واكسيناسيون را انجام دهند، عده اى محدود در مقابله با اين اتفاق روبروى مجلس حضور يافتند.