رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلومبرگ: ایران به سعودی‎ها پیشنهاد بازگشایی کنسولگری‎ها را داده است

بلومبرگ: ایران به سعودی‎ها پیشنهاد بازگشایی کنسولگری‎ها را داده است بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشته: «ایران در مذاکره با سعودی‎ها پیشنهاد بازگشایی کنسولگری‌ها در مشهد و جده را به نشانه حسن نیت داده است. مذاکرات به طور کلی پیشرفت کرده اما پای جزئیات که به میان می‌آید، مذاکرات پیچیده و دشوار می‌شود.»

بلومبرگ: ایران به سعودی‎ها پیشنهاد بازگشایی کنسولگری‎ها را داده است

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشته: «ایران در مذاکره با سعودی‎ها پیشنهاد بازگشایی کنسولگری‌ها در مشهد و جده را به نشانه حسن نیت داده است. مذاکرات به طور کلی پیشرفت کرده اما پای جزئیات که به میان می‌آید، مذاکرات پیچیده و دشوار می‌شود.»