رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلیس برخورد خشن با یک زن را تایید کرد

پلیس برخورد خشن با یک زن را تایید کرد در پی انتشار تصویر دستگیری خشن یک خانم توسط پلیس، سرهنگ پیام کاویانی، رئیس پلیس امنیت پایتخت، با اشاره به اینکه اینگونه برخوردهای خارج از ضوابط را نمی‌پذیریم، بیان داشت: در این مأموریت برخورد نامناسب و خارج از ضوابط مأموران قابل قبول نیست؛ با مأموران متخلف […]

پلیس برخورد خشن با یک زن را تایید کرد

در پی انتشار تصویر دستگیری خشن یک خانم توسط پلیس، سرهنگ پیام کاویانی، رئیس پلیس امنیت پایتخت، با اشاره به اینکه اینگونه برخوردهای خارج از ضوابط را نمی‌پذیریم، بیان داشت: در این مأموریت برخورد نامناسب و خارج از ضوابط مأموران قابل قبول نیست؛ با مأموران متخلف برخورد انضباطی شد /شفقنا