رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا به شورای حقوق بشر سازمان ملل بازگشت

پس از سه سال از خروج واشنگتن از شورای حقوق بشر ؛آمریکا به شورای حقوق بشر سازمان ملل بازگشت مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی، آمریکا را به عنوان یک عضو شورای حقوق بشر این سازمان انتخاب کرد. مجمع عمومی سازمان ملل امروز اعضای جدید شورای حقوق بشر را برای یک دوره […]

پس از سه سال از خروج واشنگتن از شورای حقوق بشر ؛آمریکا به شورای حقوق بشر سازمان ملل بازگشت

مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی، آمریکا را به عنوان یک عضو شورای حقوق بشر این سازمان انتخاب کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل امروز اعضای جدید شورای حقوق بشر را برای یک دوره سه ساله که عضویت آنها در این شورا از اول ژانویه آغاز می شود، انتخاب کرد.