رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رنگ‌بندی جدید ایران

رنگ‌بندی جدید ایران اپلیکیشن ماسک: هم اکنون شهرستان‌های اشنویه، بوکان، پیرانشهر، سردشت (آذربایجان غربی)، استهبان (فارس)، سنندج (کردستان)، پاوه، جوانرود، سرپل ذهاب (کرمانشاه) در وضعیت قرمز هستند. آخرین آمار: ۹ شهرستان قرمز ۱۰۶ شهرستان نارنجی ۲۲۸ شهرستان زرد ۱۰۵ شهرستان آبی

رنگ‌بندی جدید ایران

اپلیکیشن ماسک:
هم اکنون شهرستان‌های اشنویه، بوکان، پیرانشهر، سردشت (آذربایجان غربی)، استهبان (فارس)، سنندج (کردستان)، پاوه، جوانرود، سرپل ذهاب (کرمانشاه) در وضعیت قرمز هستند.
آخرین آمار:
۹ شهرستان قرمز
۱۰۶ شهرستان نارنجی
۲۲۸ شهرستان زرد
۱۰۵ شهرستان آبی