رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ریاض: ۴ دور مذاکره با ایران «دوستانه» بوده اما پیشرفتی نداشته است

ریاض: ۴ دور مذاکره با ایران «دوستانه» بوده اما پیشرفتی نداشته است وزیر خارجه سعودی: ایران نقض برجام را متوقف کند. ایران در حال شتاب‌بخشی به فعالیت‌های هسته‌ای خود بوده و منطقه را به مکانی بسیار خطرناک تبدیل کرده است. ریاض تا کنون ۴ نشست با تهران برگزار کرده است. گفت‌وگوها با تهران دوستانه بوده […]

ریاض: ۴ دور مذاکره با ایران «دوستانه» بوده اما پیشرفتی نداشته است

وزیر خارجه سعودی: ایران نقض برجام را متوقف کند. ایران در حال شتاب‌بخشی به فعالیت‌های هسته‌ای خود بوده و منطقه را به مکانی بسیار خطرناک تبدیل کرده است.

ریاض تا کنون ۴ نشست با تهران برگزار کرده است. گفت‌وگوها با تهران دوستانه بوده اما پیشرفت ملموسی نداشته است.