رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۰ سال حبس برای ولی الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی در دولت روحانی

۱۰ سال حبس برای ولی الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی در دولت روحانی سخنگوی قوه قضائیه: با حکم دادگاه، ولی الله سیف به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقا خانی به ۱۳ سال حبس در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و […]

۱۰ سال حبس برای ولی الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی در دولت روحانی

سخنگوی قوه قضائیه: با حکم دادگاه، ولی الله سیف به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقا خانی به ۱۳ سال حبس در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها محکوم شدند.