رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حکم یک سال زندان و یک سال ممنوع‌الخروجی نازنین زاغری تایید شد

حکم یک سال زندان و یک سال ممنوع‌الخروجی نازنین زاغری تایید شد دادگاه تجدید نظر استان تهران درخواست واخواهی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی-انگلیسی را رد و حکم یک سال زندان و یک سال ممنوع‌الخروجی او را تایید کرد.

حکم یک سال زندان و یک سال ممنوع‌الخروجی نازنین زاغری تایید شد

دادگاه تجدید نظر استان تهران درخواست واخواهی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی-انگلیسی را رد و حکم یک سال زندان و یک سال ممنوع‌الخروجی او را تایید کرد.