رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خودروهای کف پارکینگ خودروسازان، منتظر یک قطعه خاص!

خودروهای کف پارکینگ خودروسازان، منتظر یک قطعه خاص! آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور: خودروهای کف پارکینگ خودروسازان، به دلیل نبود برخی قطعات خاص دپو شده اند و بیشتر منتظر یک سری قطعات خاص‌ “های تکی” هستند که عمده آن وابسته به میکروچیپ‌هایی است که بحران بین المللی داریم. قطعاتی که قطعه […]

خودروهای کف پارکینگ خودروسازان، منتظر یک قطعه خاص!

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور:

خودروهای کف پارکینگ خودروسازان، به دلیل نبود برخی قطعات خاص دپو شده اند و بیشتر منتظر یک سری قطعات خاص‌ “های تکی” هستند که عمده آن وابسته به میکروچیپ‌هایی است که بحران بین المللی داریم.

قطعاتی که قطعه سازان داخلی تولید می‌کنند تقریبا کمتر باعث ماندن خودرو کف پارکینگ شده است، البته که بحث بحران جهانی تراشه ها و دریافت نکردن مبلغ قطعه سازان و روان‌ کار نکردن زنجیره تامین پا بر جاست، اما این مشکل خاص که در حال حاضر باعث شده این حجم از خودرو کف پارکینگ دپو شود، درصد کمی قطعات الکترونیکی های تکی است که وارداتی هستند.

وابستگی وارداتی عمده خودرو‌های داخلی به ۱۵ درصد قطعاتی است که در داخل تولید نمی شود و در خارج نیز مشکل تولید دارند چرا که عمدتا مشکل تولید آنها مربوط به مواد اولیه خاصی است که در کل خاورمیانه تولید ندارد.