رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نام‌نویسی وام های دانشجویی آغاز شد

نام‌نویسی وام های دانشجویی آغاز شد رئیس صندوق رفاه دانشجویان: حداکثر وام‌های دانشجویی در مقایسه با پارسال ۳۰ درصد افزایش یافته است. مطیعی: دانشجویان با توجه به شرایط کرونایی این امکان را دارند بازپرداخت وام خود را دو نیم‌سال تحصیلی به تعویق بیندازند.

نام‌نویسی وام های دانشجویی آغاز شد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان: حداکثر وام‌های دانشجویی در مقایسه با پارسال ۳۰ درصد افزایش یافته است.

مطیعی: دانشجویان با توجه به شرایط کرونایی این امکان را دارند بازپرداخت وام خود را دو نیم‌سال تحصیلی به تعویق بیندازند.