رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور آمریکا به شرکت‌های ارز دیجیتال برای جلوگیری از دور زدن تحریم

دستور آمریکا به شرکت‌های ارز دیجیتال برای جلوگیری از دور زدن تحریم اوفک، نهاد مسؤل اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا، در دستورالعمل اخیر خود از شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال خواست تا تمهیدات سخت‌گیرانه‌تری را برای جلوگیری از دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت‌تحریم این کشور وضع کنند

دستور آمریکا به شرکت‌های ارز دیجیتال برای جلوگیری از دور زدن تحریم

اوفک، نهاد مسؤل اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا، در دستورالعمل اخیر خود از شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال خواست تا تمهیدات سخت‌گیرانه‌تری را برای جلوگیری از دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت‌تحریم این کشور وضع کنند