رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار فلیکس پلاسنسیا گونسالس، وزیر امور خارجه ونزوئلا با امیرعبداللهیان

دیدار فلیکس پلاسنسیا گونسالس، وزیر امور خارجه ونزوئلا با امیرعبداللهیان؛ در دیدار وزرای امور خارجه ایران و ونزوئلا در مورد روابط دوجانبه و آخرین تحولات بین‌الملل گفتگو می شود.

دیدار فلیکس پلاسنسیا گونسالس، وزیر امور خارجه ونزوئلا با امیرعبداللهیان؛

در دیدار وزرای امور خارجه ایران و ونزوئلا در مورد روابط دوجانبه و آخرین تحولات بین‌الملل گفتگو می شود.