رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عفونت همزمان کرونا و آنفلوآنزا مدت بستری در بیمارستان را افزایش می‌دهد

عفونت همزمان کرونا و آنفلوآنزا مدت بستری در بیمارستان را افزایش می‌دهد مسعود مردانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی:‌ نتایج مطالعات نشان داد دوره بستری بیماران کرونایی در بیمارستان که هم‌زمان به عفونت آنفلوآنزا دچار شدند، ۱۷ روز و بیمارانی که عفونت همزمان نداشته اند، ۱۲روز است. با کاهش ایمنی طبیعی نسبت به […]

عفونت همزمان کرونا و آنفلوآنزا مدت بستری در بیمارستان را افزایش می‌دهد

مسعود مردانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی:‌

نتایج مطالعات نشان داد دوره بستری بیماران کرونایی در بیمارستان که هم‌زمان به عفونت آنفلوآنزا دچار شدند، ۱۷ روز و بیمارانی که عفونت همزمان نداشته اند، ۱۲روز است.

با کاهش ایمنی طبیعی نسبت به بیماری آنفلوآنزا و کاهش موارد ابتلا، این خطر وجود دارد که در سال آینده در صورت شیوع آنفلوآنزا، بیماری به سرعت گسترش یابد و اپیدمی های گسترده ای ایجاد کند.

دو سال است آنفلوآنزا شیوع پیدا نکرده و سطح ایمنی طبیعی افراد بسیار پایین آمده و تعداد واکسن های موجود در کشور برای تمام جمعیت کافی نیست.

شاید هیچ چیز به اندازه افزایش ناگهانی تب به همراه بدن درد وجه افتراق بیماری آنفلوآنزا از کرونا نباشد.