رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دُز واکسن آسترازنکا به کشور

ورود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دُز واکسن آسترازنکا به کشور ارونقی معاون فنی گمرک : هفتادمین محموله واکسن وارداتی به میزان یک میلیون و ۴۰۰ هزار دُز واکسن آسترازنکا از آلمان وارد کشور و به صورت حمل یکسره ترخیص و تحویل وزارت بهداشت شد. تا ساعاتی دیگر هفتادو یکمین محموله واکسن وارداتی به میزان […]

ورود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دُز واکسن آسترازنکا به کشور

ارونقی معاون فنی گمرک :

هفتادمین محموله واکسن وارداتی به میزان یک میلیون و ۴۰۰ هزار دُز واکسن آسترازنکا از آلمان وارد کشور و به صورت حمل یکسره ترخیص و تحویل وزارت بهداشت شد.

تا ساعاتی دیگر هفتادو یکمین محموله واکسن وارداتی به میزان ۶ میلیون دُز واکسن سینوفارم از چین هم وارد کشور خواهد شد.