رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تزریق یک میلیون و ۴۷۰ هزار دُز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

تزریق یک میلیون و ۴۷۰ هزار دُز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: تا کنون ۴۸ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶۹۳ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۲۵ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۹۸۷ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های […]

تزریق یک میلیون و ۴۷۰ هزار دُز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:

تا کنون ۴۸ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶۹۳ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۲۵ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۹۸۷ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۷۴ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۶۸۰ دُز رسید.

در شبانه روز گذشته، یک میلیون و ۴۷۰ هزار و ۱۵۸ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شد.