رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتحادیه اروپا: روز پنجشنبه در بروکسل با ایران نشستی نخواهیم داشت

اتحادیه اروپا: روز پنجشنبه در بروکسل با ایران نشستی نخواهیم داشت سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد روز پنجشنبه در بروکسل با ایران درباره از سرگیری مذاکرات درباره برجام گفت‌وگویی برگزار نخواهند کرد.

اتحادیه اروپا: روز پنجشنبه در بروکسل با ایران نشستی نخواهیم داشت

سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد روز پنجشنبه در بروکسل با ایران درباره از سرگیری مذاکرات درباره برجام گفت‌وگویی برگزار نخواهند کرد.