رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیم پیک ششم کرونا در کشور

بیم پیک ششم کرونا در کشور دبیر کمیته علمی کشوری کرونا: رعایت پروتکل‌های بهداشتی ۳۰ درصد در جلوگیری از انتشار کرونا کارایی دارد. واکسیناسیون ما هنوز به اندازه کافی نیست و هنوز به ایمنی جمعی مورد نظر نمی‌رسیم و این در حالیست که در بسیاری مناطق پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند و منجر به گسترش بیماری […]

بیم پیک ششم کرونا در کشور

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا:
رعایت پروتکل‌های بهداشتی ۳۰ درصد در جلوگیری از انتشار کرونا کارایی دارد.

واکسیناسیون ما هنوز به اندازه کافی نیست و هنوز به ایمنی جمعی مورد نظر نمی‌رسیم و این در حالیست که در بسیاری مناطق پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند و منجر به گسترش بیماری می‌شود.