رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نگرانی کره‌جنوبی و آمریکا از پرتاب موشکی جدید کره‌شمالی

نگرانی کره‌جنوبی و آمریکا از پرتاب موشکی جدید کره‌شمالی شورای امنیت ملی کره جنوبی امروز (سه شنبه) تاسف عمیق خود را بابت پرتاب موشک بالستیک کوتاه برد کره شمالی ابراز و به این کشور تاکید کرد تا به گفتگوها برگردد.

نگرانی کره‌جنوبی و آمریکا از پرتاب موشکی جدید کره‌شمالی

شورای امنیت ملی کره جنوبی امروز (سه شنبه) تاسف عمیق خود را بابت پرتاب موشک بالستیک کوتاه برد کره شمالی ابراز و به این کشور تاکید کرد تا به گفتگوها برگردد.