رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هیئت طالبان به روسیه رفت

هیئت طالبان به روسیه رفت عبدالسلام حنفی، معاون نخست وزیر دولت موقت طالبان در صدر هیئتی برای شرکت در نشست مسکو درباره افغانستان، عازم روسیه شد.

هیئت طالبان به روسیه رفت

عبدالسلام حنفی، معاون نخست وزیر دولت موقت طالبان در صدر هیئتی برای شرکت در نشست مسکو درباره افغانستان، عازم روسیه شد.