رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همه کارمندان دولت به محل کار خود بازگردند

همه کارمندان دولت به محل کار خود بازگردند رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه‌ای خطاب به کلیه دستگاه‌ها: همه کارکنان باید واکسن بزنند و از حضور کسانی که واکسن نزدند جلوگیری خواهد شد.

همه کارمندان دولت به محل کار خود بازگردند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه‌ای خطاب به کلیه دستگاه‌ها:

همه کارکنان باید واکسن بزنند و از حضور کسانی که واکسن نزدند جلوگیری خواهد شد.