رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صعود انفجاری ایران در جدول واکسیناسیون

صعود انفجاری ایران در جدول واکسیناسیون ایران در مقایسه با سایر کشورها در جایگاه امنی از نظر واکسیناسیون علیه کرونا قرار گرفت. بر اساس اطلاعاتی که در سایت‌جهانی ourworldindata آمده، ایران موفق به تزریق دوز اول واکسن به ۵۳ درصد کل جمعیت شده است. آمریکای جنوبی و شمالی به ترتیب ۶۴ و ۵۶ درصد و […]

صعود انفجاری ایران در جدول واکسیناسیون

ایران در مقایسه با سایر کشورها در جایگاه امنی از نظر واکسیناسیون علیه کرونا قرار گرفت. بر اساس اطلاعاتی که در سایت‌جهانی ourworldindata آمده، ایران موفق به تزریق دوز اول واکسن به ۵۳ درصد کل جمعیت شده است.

آمریکای جنوبی و شمالی به ترتیب ۶۴ و ۵۶ درصد و در کشورهای اروپایی و آسیایی ۵۸ و ۵۴ درصد از مردم تحت پوشش واکسیناسیون یک دوز قرار گرفته‌اند. در این میان تنها کشور امارات است که پوشش ۹۵ درصدی واکسیناسیون یک دوز را دارد و پس از آن کوبا، ایسلند، مالت، پرتغال، سنگاپور و اسپانیا توانسته‌اند بیش از ۸۵ درصد مردم کشورشان را با یک دوز واکسینه کنند./ روزنامه همشهری