رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت خارجه دولت رئیسی برای انریکه مورا جشن تولد گرفته‌ بودند!

وزارت خارجه دولت رئیسی برای انریکه مورا جشن تولد گرفته‌ بودند! روزنامه اصولگرای وطن امروز اعلام کرد که وزارت خارجه دولت رئیسی برای انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و فرستاده برجام، جشن تولد تدارک دیده بود!

وزارت خارجه دولت رئیسی برای انریکه مورا جشن تولد گرفته‌ بودند!

روزنامه اصولگرای وطن امروز اعلام کرد که وزارت خارجه دولت رئیسی برای انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و فرستاده برجام، جشن تولد تدارک دیده بود!