رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استانداران گلستان، گیلان و همدان مشخص شدند

استانداران گلستان، گیلان و همدان مشخص شدند با رای هیات دولت، علی محمد زنگانه، اسدالله عباسی و علیرضا قاسمی فرزاد به ترتیب، به عنوان استانداران گلستان، گیلان و همدان انتخاب شدند.

استانداران گلستان، گیلان و همدان مشخص شدند

با رای هیات دولت، علی محمد زنگانه، اسدالله عباسی و علیرضا قاسمی فرزاد به ترتیب، به عنوان استانداران گلستان، گیلان و همدان انتخاب شدند.