رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش عباس عبدی به گفته های زهره الهیان نماینده مجلس

واکنش عباس عبدی به گفته های زهره الهیان نماینده مجلس: خیلی قدرتمندتر از ایشان وعده‌های خیلی کوچکتری دادند و اجرا نشد. کدام زن و مرد عاقلی به وعده او حاضرند، اقدام به فرزندآوری کنند که حقوق چند روزشان را باید صرف هزینه پوشک ماهانه بچه کنند؟

واکنش عباس عبدی به گفته های زهره الهیان نماینده مجلس:

خیلی قدرتمندتر از ایشان وعده‌های خیلی کوچکتری دادند و اجرا نشد.
کدام زن و مرد عاقلی به وعده او حاضرند، اقدام به فرزندآوری کنند که حقوق چند روزشان را باید صرف هزینه پوشک ماهانه بچه کنند؟