رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آزادی رانندگان ایرانی بازداشت شده در آذربایجان

آزادی رانندگان ایرانی بازداشت شده در آذربایجان دو راننده ایرانی که در جریان انتقال کالا در مناطق تازه آزاد شده جمهوری آذربایجان بازداشت شده بودند صبح امروز آزاد شدند. «شهرود نوروزی» و «جعفر برزگر» هم‌اکنون در سفارت ایران در باکو در حال انجام کارهای اداری برای خروج از این کشور هستند.

آزادی رانندگان ایرانی بازداشت شده در آذربایجان

دو راننده ایرانی که در جریان انتقال کالا در مناطق تازه آزاد شده جمهوری آذربایجان بازداشت شده بودند صبح امروز آزاد شدند.

«شهرود نوروزی» و «جعفر برزگر» هم‌اکنون در سفارت ایران در باکو در حال انجام کارهای اداری برای خروج از این کشور هستند.