رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست نیوکاسل از هواداران: لباس عربی نپوشید!

درخواست نیوکاسل از هواداران: لباس عربی نپوشید! باشگاه نیوکسل انگلیس از هوادارانش خواست که از پوشیدن لباس عربی در مسابقات این باشگاه خودداری کنند زیرا این کار سبب سوتفاهم و بی‌احترامی به فرهنگ یک نژاد خاص می‌شود باشگاه نیوکسل اخیرا از سوی خاندان سلطنتی عربستان خریداری شده است.

درخواست نیوکاسل از هواداران: لباس عربی نپوشید!

باشگاه نیوکسل انگلیس از هوادارانش خواست که از پوشیدن لباس عربی در مسابقات این باشگاه خودداری کنند زیرا این کار سبب سوتفاهم و بی‌احترامی به فرهنگ یک نژاد خاص می‌شود

باشگاه نیوکسل اخیرا از سوی خاندان سلطنتی عربستان خریداری شده است.