رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سهمیه بنزین آبان امشب واریز می شود

سهمیه بنزین آبان امشب واریز می شود؛ سهمیه بنزین آبان ماه ساعت ۲۴ امشب (جمعه) بدون تغییر نسبت به ماه‌های گذشته در کارت‌های سوخت واریز می‌شود.

سهمیه بنزین آبان امشب واریز می شود؛

سهمیه بنزین آبان ماه ساعت ۲۴ امشب (جمعه) بدون تغییر نسبت به ماه‌های گذشته در کارت‌های سوخت واریز می‌شود.