رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاکید رئیسی بر تسریع در تکمیل پروژه باند دوم جاده پارس آباد – اردبیل

تاکید رئیسی بر تسریع در تکمیل پروژه باند دوم جاده پارس آباد – اردبیل رئیس جمهور تسریع در ساخت پروژه نیمه‌تمام باند دوم جاده پارس آباد – اردبیل را برای رفع دغدغه و نگرانی مردم درباره تصادفات و تلفات جاده‌ای دارای اهمیت مضاعف دانست و بر تکمیل این جاده در کمترین زمان ممکن و با […]

تاکید رئیسی بر تسریع در تکمیل پروژه باند دوم جاده پارس آباد – اردبیل

رئیس جمهور تسریع در ساخت پروژه نیمه‌تمام باند دوم جاده پارس آباد – اردبیل را برای رفع دغدغه و نگرانی مردم درباره تصادفات و تلفات جاده‌ای دارای اهمیت مضاعف دانست و بر تکمیل این جاده در کمترین زمان ممکن و با کیفیت مناسب تاکید کرد.