رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شناسایی ۷۰۸۱ بیمار جدید و فوت ۱۲۴ بیمار کووید۱۹ در کشور

شناسایی ۷۰۸۱ بیمار جدید و فوت ۱۲۴ بیمار کووید۱۹ در کشور/ تا کنون ۵۶ هزار نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند

شناسایی ۷۰۸۱ بیمار جدید و فوت ۱۲۴ بیمار کووید۱۹ در کشور/ تا کنون ۵۶ هزار نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند