رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان: مذاکرات هسته‌ای با ۴+۱ بزودی آغاز می شود

امیرعبداللهیان: مذاکرات هسته‌ای با ۴+۱ بزودی آغاز می شود وزیر خارجه در دیدار با دبیرکل سازمان اکو: مذاکرات هسته‌ای با ۴+۱ بزودی از سر گرفته خواهد شد. امیدواریم طرح‌های زیربنایی و دراز مدت در حوزه‌های حمل و نقل، تجارت، مالی و بانکی که ناتمام مانده در دوره شما به اتمام برسد. از وقوع عملیات تروریستی […]

امیرعبداللهیان: مذاکرات هسته‌ای با ۴+۱ بزودی آغاز می شود

وزیر خارجه در دیدار با دبیرکل سازمان اکو: مذاکرات هسته‌ای با ۴+۱ بزودی از سر گرفته خواهد شد.

امیدواریم طرح‌های زیربنایی و دراز مدت در حوزه‌های حمل و نقل، تجارت، مالی و بانکی که ناتمام مانده در دوره شما به اتمام برسد.

از وقوع عملیات تروریستی اخیر در افغانستان بعنوان یکی از کشور‌های مهم عضو اکو متاسف هستیم.