رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر صمت: قیمت خودرو تا پایان سال کاهش می‌یابد

وزیر صمت: قیمت خودرو تا پایان سال کاهش می‌یابد سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت: قیمت خوردو به تدریج تا پایان سال کاهش می‌یابد؛ قیمت‌های کنونی بازار خودرو غیر منطقی است. سال آینده تولیدخودرو به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به قرعه کشی نباشد.

وزیر صمت: قیمت خودرو تا پایان سال کاهش می‌یابد

سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت:

قیمت خوردو به تدریج تا پایان سال کاهش می‌یابد؛ قیمت‌های کنونی بازار خودرو غیر منطقی است.

سال آینده تولیدخودرو به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به قرعه کشی نباشد.