رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروسی: دیدار با وزیرخارجه ایران بسیار اهمیت دارد

گروسی: دیدار با وزیرخارجه ایران بسیار اهمیت دارد من هرگز با وزیرخارجه جدید صحبت نکرده‌ام. امیدوارم بتوانم به زودی فرصتی برای ملاقات با او داشته باشم. وقتی سوءتفاهمی وجود دارد می‌توانیم درباره آن صحبت کنیم. من قبلاً این امکان را داشتم.

گروسی: دیدار با وزیرخارجه ایران بسیار اهمیت دارد

من هرگز با وزیرخارجه جدید صحبت نکرده‌ام. امیدوارم بتوانم به زودی فرصتی برای ملاقات با او داشته باشم. وقتی سوءتفاهمی وجود دارد می‌توانیم درباره آن صحبت کنیم. من قبلاً این امکان را داشتم.