رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اضافه خدمت انضباطی از آیین انضباطی حذف شد

اضافه خدمت انضباطی از آیین انضباطی حذف شد رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح: طبق قانون، فرمانده می‌تواند بخش یا تمام اضافه خدمت کسانی که حسن اخلاق، رفتار و جدیت در انجام وظیفه داشته باشند، را ببخشد. امیر دریادار رحیمی پور: فقط اگر سربازی در حین خدمت غیبت کند، آن مدت را […]

اضافه خدمت انضباطی از آیین انضباطی حذف شد

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح: طبق قانون، فرمانده می‌تواند بخش یا تمام اضافه خدمت کسانی که حسن اخلاق، رفتار و جدیت در انجام وظیفه داشته باشند، را ببخشد.

امیر دریادار رحیمی پور: فقط اگر سربازی در حین خدمت غیبت کند، آن مدت را باید خدمت کند ضمن آنکه به ازای غیبت تا دو روز اضافه خدمت نیز شامل حال او می‌شود»/ سیمانیوز