رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دانشجویان واکسن نزده‌ غیبت می‌خورند

دانشجویان واکسن نزده‌ غیبت می‌خورند مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی: تکمیل واکسیناسیون دانشگاهیان، از الزامات شروع آموزش حضوری است و تا پایان آبان واکسن دانشجویان به حدود ۱۰۰ درصد می‌رسد. دانشجویان واکسن‌نزده نیز غایب حساب خواهند شد. در صورت آغاز آموزش حضوری، امتحانات هم حضوری برگزار خواهد شد و اگر واکسیناسیون تکمیل نشود، تصمیم‌گیری […]

دانشجویان واکسن نزده‌ غیبت می‌خورند

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی:

تکمیل واکسیناسیون دانشگاهیان، از الزامات شروع آموزش حضوری است و تا پایان آبان واکسن دانشجویان به حدود ۱۰۰ درصد می‌رسد. دانشجویان واکسن‌نزده نیز غایب حساب خواهند شد.

در صورت آغاز آموزش حضوری، امتحانات هم حضوری برگزار خواهد شد و اگر واکسیناسیون تکمیل نشود، تصمیم‌گیری درباره شیوه برگزاری امتحانات، به وضع پیک بیماری در هر استان و شهر بستگی خواهد داشت.