رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت سفارش برنج آزاد شد

ثبت سفارش برنج آزاد شد معاون وزیر صمت از لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات فصلی برنج از ابتدای آبان ماه خبر داد.

ثبت سفارش برنج آزاد شد

معاون وزیر صمت از لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات فصلی برنج از ابتدای آبان ماه خبر داد.