رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۷۷ درصد تهرانی‌ها دُز اول واکسن کرونا را دریافت کردند

۷۷ درصد تهرانی‌ها دُز اول واکسن کرونا را دریافت کردند استاندار تهران با اشاره به اینکه ۷۷ درصد تهرانی‌ها دُز اول واکسن کرونا را دریافت کردند، گفت: هدف گذاری اولیه واکسیناسیون در استان تهران ۸۵ درصد است.

۷۷ درصد تهرانی‌ها دُز اول واکسن کرونا را دریافت کردند

استاندار تهران با اشاره به اینکه ۷۷ درصد تهرانی‌ها دُز اول واکسن کرونا را دریافت کردند، گفت: هدف گذاری اولیه واکسیناسیون در استان تهران ۸۵ درصد است.