رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون سیاسی وزیر خارجه: چهارشنبه در بروکسل با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام ملاقات می‌کنم

معاون سیاسی وزیر خارجه: چهارشنبه در بروکسل با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام ملاقات می‌کنم علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه: روز چهارشنبه، هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام را در بروکسل ملاقات خواهم کرد تا گفتگوهایمان را درباره مذاکرات نتیجه_محور ادامه دهیم.

معاون سیاسی وزیر خارجه: چهارشنبه در بروکسل با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام ملاقات می‌کنم

علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه:

روز چهارشنبه، هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام را در بروکسل ملاقات خواهم کرد تا گفتگوهایمان را درباره مذاکرات نتیجه_محور ادامه دهیم.