رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زالی: فقط در پیک کرونا باید منع تردد شبانه اعمال شود

زالی: فقط در پیک کرونا باید منع تردد شبانه اعمال شود فرمانده ستاد کرونای تهران: عمده تجمعات پر خطر ما در طول روز اتفاق می‌افتد. در مواقعی که آمار بیماری بالا رفت می‌توانیم منع تردد شبانه را اعمال کنیم، در غیر این صورت اثر بخشی خاصی ندارد.

زالی: فقط در پیک کرونا باید منع تردد شبانه اعمال شود

فرمانده ستاد کرونای تهران: عمده تجمعات پر خطر ما در طول روز اتفاق می‌افتد. در مواقعی که آمار بیماری بالا رفت می‌توانیم منع تردد شبانه را اعمال کنیم، در غیر این صورت اثر بخشی خاصی ندارد.