رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زاکانی، دامادش را به عنوان مشاور و دستیار ویژه خود منصوب کرد

زاکانی، دامادش را به عنوان مشاور و دستیار ویژه خود منصوب کرد طی حکمی از سوی شهردار تهران، حسین حیدری (داماد زاکانی) به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری منصوب شد/عصر ایران

زاکانی، دامادش را به عنوان مشاور و دستیار ویژه خود منصوب کرد

طی حکمی از سوی شهردار تهران، حسین حیدری (داماد زاکانی) به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری منصوب شد/عصر ایران