رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان خواستار خرید نفت از ایران شد

طالبان خواستار خرید نفت از ایران شد رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری طالبان: افغانستان آماده خرید نفت از ایران است و امیدواریم ایران در این مورد مساعدت لازم را داشته باشد.

طالبان خواستار خرید نفت از ایران شد

رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری طالبان: افغانستان آماده خرید نفت از ایران است و امیدواریم ایران در این مورد مساعدت لازم را داشته باشد.