رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شکایت وزارت نفت از خبرنگار خوزستانی به اتهام سوت زنی

شکایت وزارت نفت از خبرنگار خوزستانی به اتهام سوت زنی بعد از انتشار نامه مربوط به یک استخدام و دریافت حقوق نجومی مدیری در دفتر وزیر نفت، این وزارت‌خانه اعلام کرده کارغیرقانونی انجام نداده اما خبرنگار سوت‌زن از شکایت این وزارت‌خانه نسبت به خود و ۲ نفر دیگر به اتهام انتشار اسناد محرمانه خبر داده […]

شکایت وزارت نفت از خبرنگار خوزستانی به اتهام سوت زنی

بعد از انتشار نامه مربوط به یک استخدام و دریافت حقوق نجومی مدیری در دفتر وزیر نفت، این وزارت‌خانه اعلام کرده کارغیرقانونی انجام نداده اما خبرنگار سوت‌زن از شکایت این وزارت‌خانه نسبت به خود و ۲ نفر دیگر به اتهام انتشار اسناد محرمانه خبر داده است!


جدیدترین خبرها