رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«غلامعلی محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها شد

«غلامعلی محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها شد «غلامعلی محمدی» با حکم ریاست قوه قضاییه به سمت رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منصوب و جایگزین «محمدمهدی حاج محمدی» شد.

«غلامعلی محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها شد

«غلامعلی محمدی» با حکم ریاست قوه قضاییه به سمت رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منصوب و جایگزین «محمدمهدی حاج محمدی» شد.