رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یارانه نقدی آبان ماه فردا واریز می‌شود

یارانه نقدی آبان ماه فردا واریز می‌شود حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از واریز یکصد و بیست و نهمین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار در ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ خبر داد.

یارانه نقدی آبان ماه فردا واریز می‌شود

حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از واریز یکصد و بیست و نهمین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار در ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ خبر داد.